Sunday, January 29, 2012

Novac ruskog cara Nikolaja II

Car Nikolaj II (Nikolaj Aleksandrovič Romanov), rođen je 18. maja 1868. Vladao je od 1894. godine, do abdikacije 15.marta 1917. Pogubljen je od strane boljševika, zajedno sa caricom Aleksandrom, četiri ćerke i sinom Aleksejom 17. jula 1918. godine.
Za vreme njegove vladavine je Rusko carstvo prešlo na zlatni standard 1897. godine, bez većih promena u kovanju srebrnog novca. Kovnica u Sant Petersburgu, počevši da jednim delom kuje i zlatni novac, nije uspela da podmiri kompletnu potrebu za srebrnim novcem, pa je jedan deo kovanja prešao u kovnice Pariz i Brisel. Srebrni novac koji po obodu ima jednu zvezdu je kovan u Parizu, a dve zvezdice po obodu ima novac kovan u Briselu.
Prve kovanice sa likom cara Nikolaja II nose godinu kovanja 1895., a poslednje 1916. Kao i u drugim državama tog doba, kovanice su izrađivane od bakra, srebra i zlata. Od bakra su izrađivanje kovanice od četvrt i pola kopejke, jedne, dve, tri i pet kopejki. Srebrne nominale su od pet, deset, petnaest i dvadeset pet kopejki, kao i pola i jedna rublja. Zlatan novac je kovan u nominalama od pet, sedam i po, deset i petnaest rubalja.
Od jubilarnog novca naroćito se ističu krunidbena rublja iz 1896. godine, kao i srebrna rublja iz 1913. povodom 300 godina dinastije Romanov.