Wednesday, August 13, 2014

Opisanije sviju dosad poznatih srpskih novacaDoktora Janka Šafarika, objavljeno u Glasniku društva srpske slovesnosti, sveska III iz 1850. godine

Stefan Uroš III Dečanski
od godine 1321. do godine 1336., 13. novembra

Posle smrti oca svoga nasledi presto, morao je Konstantina mlađeg brata svoga, i Vladislava, sina Dragutinovog pobediti, da se na prestolu utvrdi. Sa prvom suprugom, kćeri Bugarskog kralja Smilca rodio je Dušana i Dušicu. Srećno je vojevao protiv Bugara i Grka, u čemu mu je sin Dušan slavno poslužio. Sazidao je manastir Visoke Dečane. Sa sinom Dušanom, koji se pobunio, imao je rat, najposle bude uhvaćen i u zatvoru u gradu Zvečanu i života lišen.
Novci njegovi dosad poznati svi su srebrni i imaju srpski natpis.

Tabela IV, slika 39 Novac srebrn, težak 31 grana, vrlo dobro sačuvan

Na licu: Isus Hristos kao obično, s desne strane slovo L, s leve P
Na naličju: kralj bradat sa dugom kosom sedi na prestolu, pod krunom, drži u desnoj ruci skiptar sa jednostrukim krstom, pod krunom, u levoj ruci veliki mač preko krila položen, pod nogama ima slovo N, a okolo natpis TRETI STEFAN OUROŠ KR.
Ovaj novac objavljen je već u Zabavniku Davidovića, godine 1821. pod slikom 3, no tu se pogrešno pripisuje Despotu Đurđu Brankoviću. I kod Lucenbahera, pod slikom 2 na strani 47, opisao ga je Appel, i pogrešno ga pripisuje Stefanu Prvovenčanom. No ovde je sa originala snimljen, koji je od mene prešao u Narodni muzej Srbije. Ima ga i gospodin profesor Konstantin Branković u svojoj zbirci.
Novac Stefana Dečanskog, tabla IV, slika 39


Tabela IV, slika 40 Novac srebrn, težak 31 grana, sa malim razlikama pređašnjem sličan

Na licu: Isus Hristos kao obično, s desne strane slovo R, s leve V
Na naličju: kralj sasvim, kao i na prethodnom, samo što je isti onaj natpis drugačije namešten, i što kralj ispod levog pazuha ima krstić, a pod nogama četiri kružića.
Nacrtan je kod Lucenbahera, na strani 47, no rđavo, ovde je snimljen sa prekrasno sačuvanog originala, iz zbirke gospodina profesora Konstantina Brankovića, a nalazi se i u Narodnom muzeju, kuda je od mene došao.
Novac Stefana Dečanskog, tabla IV, slika 40


Tabela IV, slika 41 Isti novac, no samo 24 grana težak i drugi kalup
Na licu: obični pečat, bez ikakvih slova
Na naličju: sve je istovetno kao kod slike 40, ali natpis sasvim drugačije namešten.
Original se nalazi u muzeju Beogradskom, od mene kupljen, a ima ga i gospodin profesor Konstantin Branković, i gospodin Dimitrije Lolio u Zemunu.
Novac Stefana Dečanskog, tabla IV, slika 41


Novci Stefana Dečanskog valjda su najlepši po svom izgledu među svim srpskim novcima.

No comments:

Post a Comment