Tuesday, December 18, 2012

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava II (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca, Starinar XV-XVI, 1964-1965, 115-143)
1.       Dinar kralja Milutina sa vladarom koji sedi. U desnoj ruci drži uspravljeni mač, a u levoj zastavu. Na naličju kraljica sedi na prestolu i drži krin
2.       Poludinar iz vremena kralja Milutina sa vladarem koji sedi bez natpisa na licu i Isusom koji sedi na naličju
3.       Dinar cara Dušana sa šlemom na kome stoji veliki krin na licu i Isusom koji sedi na naličju
4.       Dinar cara Dušana sa predstavom cara i njegove žene koji drže veliki jednostruki krst i natpisom Elena Stef. Inperator. Na naličju Isus stoji
5.       Dinar carice Jelene, udovice cara Dušana sa caricom koja stoji. Na naličju car Uroš sedi
6.       Dinar kralja Uroša sina Dušanova sa vladarem i njegovom majkom koji stoje i kružnim natpisom VR-EL. Na naličju Isus u mandorli
7.       Dinar cara Uroša sa vladarom koji stoji na licu i Isusom koji sedi na naličju
8.       Dinar Đurđa I Balšića sa horizontalnim višerednim natpisom na licu i Isusom koji sedi na naličju
9.       Poludinar kneza Lazara sa vladarem koji sedi na prestolu i drži mač. Na naličju Isus u mandorli
10.   Poludinar kneza Stefana Lazarevića sa vladarem koji stoji i drži labirum. Na naličju Isus u mandorli
11.   Aspra despota Đurđa Brankovića sa krunisanim vladarom koji stoji i drži uspravljeni mač i kuglu. Na naličju lav
12.   Trećak despota Đurđa Brankovića sa natpisom u jednom redu. Na naličju lav
13.   Aspra grada Smedereva sa lavom Brankovića. Na naličju ima i figura despota Lazara Đurđevića
14.   Aspra rudarskog centra Rudišta sa lavom Brankovića. Na naličju natpis vojvoda Ivaniš
15.   Aspra grada Novog Brda sa lavom okruženim punim ćiriličnim natpisom Novo Brdo. Na naličju naziv i ime Đurđa u tir reda
16.   Folar grada Ulcinja sa tvrđavom na licu i sv. Marijom koja sedi na prestolu sa malim Isusom u naručju na naličju

No comments:

Post a Comment