Sunday, December 16, 2012

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005

Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava I (Nove vrste spskog srednjovekovnog novca, Starinar IX-X, 1958-1959, 137-168)

1.       Dinar cara Dušana sa vladarem na konju, koji je okrenut desno. Na naličju Isus sedi
2.       Dinar cara Dušana sa vladarem koji sedi sa skiptrom u ruci i krupnim ćiriličnim natpisom koji ide duž ivice. Na naličju Isus stoji u mandorli
3.       Dinar cara Dušana sa vladarom koji sedi i drži mač. Na naličju Isus sedi na prestolu sa visokim naslonom koji ide u luku iznad Isusove glave
4.       Mali novac cara Dušana sa carem i caricom koji sede, a na kome car nosi dugu kosu umesto krune. Na naličju Isus sedi
5.       Dinar Despota Jovana i Vukašina sa velikim ornamentom u obliku krsta i horizontalnim natpisom na licu i carem Stefanom koji stoji na naličju
6.       Smanjeni novac (poludinar?) sa kraja vlade cara Dušana ili iz vremena cara Uroša sa šlemom okruženim natpisom na jednoj strani i dvema figurama koje drže krst na drugoj strani
7.       Smanjeni novac (poludinar?) cara Uroša sa vladarem na konju koji je okrenut levo na licu i šlemom okruženim natpisom na naličju
8.       Dinar cara Uroša sa šlemom i ćiriličnim natpisom. Na naličju Stefan car na konju
9.       Dinar cara Uroša sa šlemom na licu i Isusom, koji sedi na naličju
10.   Dinar cara Uroša sa vladarem koji sedi na licu i Isusom koji sedi na naličju
11.   Dinar carice Jelene, sa grčkim natpisom oko šlema na jednoj strani i Vukašinom na konju sa srpskim natpisom na drugoj strani
12.   Dinar kralja Vukašina sa šlemom i natpisom koji ide duž ivice. Na naličju Isus stoji
13.   Dinar kralja Vukašina sa vladarem na konju koji je okrenut levo. Na naličju šlem okružen natpisom u prstenu koji glasi VROSIVS INPERATOR
14.   Dinar kralja Vukašina sa potpunim natpisom u redovima na licu i kružnim neprotumačenim natpisom na naličju oko Isusa koji stoji
15.   Dinar kralja Vukašina sa dve figure koje drže krst. Na naličju Isus sedi
16.   Smanjen novac Andreaša Vukašinovića sa natpisom u redovima na licu i kružnim neprotumačenim natpisom na naličju oko Isusa koji stoji
17.   Dinar Nikole Altomanovića sa natpisom u redovima. Na naličju Isus stoji
18.   Smanjeni dinar kneza Lazara sa rogatim šlemom. Na naličju glava Isusova
19.   Dinar despota Stefana Lazarevića sa vladarem koji sedi na prestolu. Na naličju krst okružen natpisom
20.   Mali novčić kneza Stefana Lazarevića sa pretstavom anđela na licu i Isusom u mandorli na naličju
21.   Dinar despota Đurđa Brankovića sa vladarom koji stoji i drži skiptar. Isus stoji u mandorli
22.   Mali novac Đurđa Brankovića sa natpisom u dva reda na licu i velikom Isusovom glavom na naličju
23.   Dinar grada Skadra Balše II Balšića sa sv. Stefanom skadarskim na licu i šlemom okruženim imenom feudalca na naličju
24.   Smanjeni novac (dinar?) neizvesnog vladara ili velikaša sa figurom koja sedi i horizontalnim natpisom u jednoj liniji na licu. Na naličju Isus sedi
25.   Novac neizvesnog vladara sa rogatim šlemom na licu i poprsjem Isusa koje se završava sa dve sfere na naličju

No comments:

Post a Comment