Saturday, December 29, 2012

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava III (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca II, Starinar XVII, 1966, 77-89)
1.       Dinar cara Dušana sa vladarom na konju okrenutim desno. Na naličju Isus sa rudarskim čekićem u desnoj ruci
2.       Trećak kralja Uroša sina Dušanova sa dve figure koje drže dvostruki krst i natpisom R – na licu i Isusom koji sedi na naličju
3.       Dinar kralja Vukašina sa natpisom u redovima. Na naličju Isus u mandorli
4.       Dinar kralja Marka Vukašinovića sa natpisom u redovima koji počinje sa „Blagoverni...“ na licu novca i Isusom koji stoji na naličju
5.       Dinar župana Grope sa natpisom koji sadrži i naziv župana i njegovo ime Andrija. Na naličju Isus stoji
6.       Smanjeni dinar Vuka Brankovića sa feudalcem koji stoji sa zastavom i natpisom koji sadrži pored imena Vuka i ime Isusa. Na naličju Isus sedi
7.       Smanjeni dinar Vuka Brankovića sa natpisom u horizontalnim redovima. Na naličju konj bez jahača
8.       Smanjen dinar Vuka Brankovića sa natpisom u horizontalnim redovima. Na naličju šlem sa Vukovim imenom oko njega
9.       Smanjeni dinar velikaša Jakova sa šlemom i njegovim imenom. Na naličju natpis u redovima sa imenom Vuka Brankovića
10.   Trećak kneza Stefana Lazarevića sa krstom na jednoj strani i glavom Isusa na drugoj

No comments:

Post a Comment