Saturday, February 2, 2013

Opisanije sviju dosad poznatih srpskih novacaDoktora Janka Šafarika, objavljeno u Glasniku društva srpske slovesnosti, sveska III iz 1850. godine

Stefan Radoslav
Kralj od godine 1228. do godine 1234.

Sin Stefana Prvovenčanog, zove se i Hrapavi, vladao je za malo, i lišen je prestola od mlađeg svog brata Vladislava. Od njega poznajemo srebrn novac, jednog samo roda, no od dva različita kalupa sa natpisom slovenskim.

Tabela I, slika 6  Novac srebrn
Na licu: Isus Hristos na prestolu sedeći, sa desne strane prestola slovo O; kod glave IS HS.
Na naličju: natpis RAB HU N STEFAN – Rab Hristu N (Nemanjić) Stefan. Slika, kralj pod krunom stoji, u desnici drži krst, do njega sa obe strane zvezda.
Nalazi se nacrtan kod Lucenbahera, na strani 26, slika 1.

Novac Kralja Stefana Radoslava, Tabla I, slika 6

Tabela I, slika 7 Novac srebrn, pređašnjem sasvim sličan, no drugog kalupa.
Na licu: Isus Hristos na prestolu sedeći; kod glave IS HS, na samom prestolu sa desne strane S, sa leve strane N (valjda Stefan Nemanjić?).
Na naličju: natpis RAB HU STEFA (Rab Hristu Stefan). Slika, kralj sa otvorenom krunom na glavi, stojeći drži u desnoj ruci krst, do njega sa leve strane tri tačke.

Novac Kralja Stefana Radoslava, Tabla I, slika 7

Nalazi se kao i pređašnji u Lucenbaherovom delu strana 26, slika 2. Oba ova novca ja nisam u originalu još nikako video, nego sam ih izvadio iz Lucenbahera, koji spominje da se nalaze u delu Nani Bernardus de duobus Imperatorum Rassiae Nummis. Venetiis 1750 8-vo Edit. 2-da monetis ac documentis adhoc ineditis aucla, ibidem 1752 no da on ovo delo nikako nije mogao dobiti. Odkud ih je on uzeo, gde li se originali ovih njegovih slika nalaze, o tome ništa ne govori.
Ovi novci otvaraju red novaca srpskih sa slovenskim natpisom; oni bi se mogli lako i Stefanu Prvovenčanom pripisati, tako su drevnog izgleda, a i slova S N mogla bi se protumačiti Stefan Nemanjić; no ja ih zato sa Lucenbarhom Radoslavu pripisujem, što su sasvim slični celim svojim izgledom, osobito slikom kralja, novcima odmah sledećeg kralja Vladislava, na kojima se jasno već ime kralja čita, samo posao na ovim Radoslavovim je grublji, slova nesavršenija, starija, po ovom kalupu je po svoj prilici Vladislav kalup za svoje novce praviti dao, samo tačnije i savršenije.

No comments:

Post a Comment