Wednesday, January 30, 2013

Opisanije sviju dosad poznatih srpskih novaca

Doktora Janka Šafarika, objavljeno u Glasniku društva srpske slovesnosti, sveska III iz 1850. godine

Vukan
Kralj od godine 1204. do godine 1205.
Drugi sin Stefana Nemanje, velikog Župana raškog; on je godine 1204. pomoću Mađara i pape rimskog, starijeg brata svog Stefana prestola lišio, i sam je za kratko vladao, primivši prvi titulu kralja srpskog; no već godine 1205. pomire se braća po savetu Save najmlađeg brata, i Vukan opet ustupi presto Stefanu.
Od njega poznajemo jedan samo novac, srebrn, no u dva kalupa.

Tabela I slika 1 novac srebrn

Na licu: Isus Hristos na prestolu; s obe ruke blagosijaljući; kod glave obični natpis IS HS, sa desne strane do prestola slovo D; s leve strane C (car?).
Na naličju: natpis na desnoj strani novca VLK, na levoj M. Slika: dve slike vladateljske sa krunama na glavama, od kojih desna u desnici, a leva u levoj ruci drži krst. Među njima motka, gore barjak a dole tri kraka imajuća, među glavama slovo D i H, a dole sa obe strane motke po jedna zvezda. Nalazi se kod Lucenbahera, na strani 21, slika 1, odakle je i uzet.
Novac Vukana Nemanjića, Tabla I slika 1
Tabela I, slika 2. Novac srebrn, pređašnjem sasvim sličan

Na licu: Isus Hristos, kao i kod prethodnog.
Na naličju natpis mnogo jasniji: VLK sa desne strane, a opet M sa leve strane, do onih vladateljskih likova, koji na ovom novcu svaki sa jednom rukom motku barjaka drže.
I ovaj je kao i prethodni iz Lucenbahaherovog dela izvađen, gde se na strani 21, slika 2 nalazi. I kod Apela se jedan, ali zlo sačuvan, nalazi nacrtan, no on ga Stefanu I Nemanjiću pripisuje.
Neki, veli Lucenbaher, ovaj novac zbog onog slova M na licu pripisuju Mutimiru (god. 880 – 890) Županu srpskom, drugi Mihailu Paleologu VIII (god. 1260 – 1282) Caru grčkom; no on ga prvi Vuku Nemanjiću pripisuje, a ja se sa njegovim mišljenjem slažem, jer vizantijski vid celog novca, i sličnost njegova sa novcima onog veka, veliku njegovu drevnost svedoče, a ime VLK jasno pokazuje, kome se pripisati ima.
Novac Vukana Nemanjića, Tabla I slika 2
Novci ovi sasvim su slični novcima u Tabli VIII, slika 93, i Tabli IX, slika 101 nacrtanim, o kojima vidi mišljenje naše niže.

No comments:

Post a Comment