Tuesday, January 1, 2013

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava IV (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca III, Starinar XVIII, 1967, 119-138)
1.       Dinar kralja Dragutina sa vladarom koji prima od Sv. Stefana dupli krst. Natpis REX u gornjem delu. Na naličju Isus sedi
2.       Dinar cara Dušana sa vladarom koji sedi i drži mač. Natpis REX RIA-ST IP ROI OM. Na naličju Isus sedi na prestolu sa visokim naslonom koji ide u luku iznad Isusove glave
3.       Dinar cara Uroša sa carem i caricom koji drže dvostruki krst. Na naličju poprsje Isusa
4.       Dinar bez imena kralja, kovan u interregnumu posle Maričke bitke, sa natpisom u redovima BLAGOVERNI KRALJ. Na naličju Isus stoji
5.       Dinar sevasta Stefana sa dve figure i natpisom okolo. Na naličju Isus stoji ispred supedaneuma i ima na bokovima biljke sa tri stilizirana cveta
6.       Novac kneza Lazara sa vladarem koji stoji. Na naličju Isus stoji
7.       Novac kneza Lazara sa vladarom koji stoji okružen ćiriličnim natpisom. Na naličju Isus sedi
8.       Novac Vuka Brankovića sa dvorednim horizontalnim natpisom Vuk bez krsta u početku. Na naličju figura sa kadionicom
9.       Dinar gospodina Stefana Lazarevića sa rogatim šlemom i natpisom G BLAGOVERNI STRFAN. Na naličku Isus u mandorli
10.   Novac patrijarha Danila III sa natpisom u dva reda. Na naličju rogati šlem kneza Stefana Lazarevića
11.   Dinar despota Stefana Lazarevića sa stojećom obema rukama podbočenom figurom vladara. Na naličju Isus sedi
12.   Dinar Novog Brda sa Isusom u mandorli i latiničnim natpisom. Na naličju knez Lazar stoji bez mandorle okružen ćiriličnim natpisom

No comments:

Post a Comment