Saturday, April 28, 2012

Kovani novac dinastije Obrenović

Moderno srpsko novčarstvo počinje 1968., kada su za knjaza Mihaila Obrenovića III iskovane nominale od 1, 5 i 10 para. Novac je iskovan od bakra, na reversu je venac sa krunom, nominala i godina kovanja, a na aversu lik kneza sa tekstom „OBRENOVIĆ III KNJAZ SRBSKI“ (apoen od jedne pare ima i varijantu SRĆSKI umesto SRBSKI).
Godine 1875. se kuje nova serija, ovog puta od srebra, nominale 50 para, 1 i 2 dinara. Na aversu je lik kneza i tekst „MILAN M. OBRENOVIĆ IV KNJAZ SRPSKI“, a na reversu je venac sa krunom, sa nominalom i godinom kovanja.
Sledeća serija nosi godinu kovanja 1879. i ima ukupno sedam nominala. Apoeni od 5 i 10 para liče na iste apoene iz 1868., samo što je na aversu lik i ime novog vladara (knjaz Milan), a na reversu nova godina kovanja. Apoeni od 50 para, 1 i 2 dinara su isti kao 1875., samo što je na reversu nova godina kovanja. Po prvi put se kuju apoeni od 5 i 20 dinara. Apoen od 5 dinara je izrađen od srebra, na aversu je lik kneza Milana sa tekstom „MILAN M. OBRENOVIĆ IV KNJAZ SRPSKI“, a na reversu je venac sa krunom, sa nominalom i godinom kovanja. Kovanica od 20 dinara je iskovana od zlata, na aversu je lik kneza sa tekstom „MILAN M. OBRENOVIĆ IV KNJAZ SRPSKI“, a na reversu je venac sa krunom, sa nominalom i godinom kovanja.
Nakon proglašenja kraljevine, 1882 se kuju dve nominale, od 10 i 20 dinara, izrađene od zlata, na aversu je lik kralja Milana i tekst „MILAN I KRALJ SRBIJE“, na reversu nominala i godina kovanja u vencu sa krunom.
Apoeni od 5, 10 i 20 para kuju sa godinama kovanja 1883 i 1884. Kovanice su izrađene od legure nikla i bakra. Na aversu je grb kraljevine Srbije, a na reversu je tekst „KRALJEVINA SRBIJA“, nominala i godina kovanja.
Godine 1897. se kuje poslednja serija dinastije Obrenović. U pitanju su srebrne kovanice, nominale 1 i 2 dinara. Na aversu je lik kralja Aleksandra Obrenovića sa tekstom „ALEKSANDAR I KRALJ SRBIJE“, na reversu nominala i godina kovanja u vencu sa krunom.

No comments:

Post a Comment