Friday, January 11, 2013

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava IX (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca VIII, Starinar XXIII, 1972, 91-106)
1.       Dinar kralja Marka Vukašinovića sa četvororednim natpisom koji se završava sa MAR. Na naličju Isus sedi
2.       Novac feudalca Vlatka sa krupnim dvorednim imenom i novom vrstom smanjenog natpisa koji počinje slovima SO ispod njega
3.       Poludinar patrijarha sa dvorednim natpisom. Na naličju Isus sedi kružni natpis sa obe strane
4.       Poludinar kneza Stefana Lazarevića sa rogatim šlemom. Na naličju Isus sedi. Na bokovima inicijali Isusa
5.       Poludinar kneza Stefana Lazarevića sa vladarem koji sedi na jastuku. Na naličju Isus u mandorli
6.       Poludinar iz vremena kneza Stefana Lazarevića sa gologlavom figurom vladara ili feudalca bez nimbusa oko glave koji sedi na niskom prestolu. Natpis iz pojedinih slova kružno raspoređenih. Na naličju Isus u mandorli
7.       Poludinar iz vremena kneza Stefana Lazarevića sa figurom gologlavog vladara ili feudalca sa nimbusom oko glave koji sedi na niskom prestolu. Natpis iz pojedinih slova kružno raspoređenih. Na naličju Isus u mandorli

No comments:

Post a Comment