Monday, January 7, 2013

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava VII (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca VI, Starinar XXI, 1970, 71-89)
1.       Dinar cara Uroša sa Isusom koji predaje vladaru veliki monumentalni krst i natpisom okolo. Na naličju Isus sedi
2.       Dinar cara Uroša sa šlemom i barbariziranim natpisom koji sadrži ime Uroša ali ne i zvanje IMPERATOR. Na naličju Isus sedi
3.       Dinar cara Uroša sa carem koji stoji i drži za sredinu visoki vertikalni dvostruki krst. Na naličju Isus sedi
4.       Novac Vuka Brankovića sa natpisom u dva reda koji ne počinje krstom. Na naličju Isus sedi na prestolu bez naslona. Natpis okolo
5.       Poludinar iz vremena kneza Stefana Lazarevića sa vladarem koji stoji i vrlo karakterističnim natpisom koji počinje sa KONO i ide okolo. Na naličju glava Isusa okružena natpisom u prstenu
6.       Poludinar Stefana Lazarevića sa stojećim feudalcem i natpisom STEPAN. Na naličju Isus sedi
7.       Mali novac Stefana Lazarevića sa trorednim natpisom. Na naličju Isus sedi
8.       Dinar despota Đurđa Vlkovića sa natpisom u četiri reda. Na naličju natpis u četiri reda

No comments:

Post a Comment