Saturday, January 5, 2013

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava VI (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca V, Starinar XX, 1969, 59-81)
1.       Dinar Vladislava II sa vladarom koji stoji i natpisom VLADINA RAB HO. Na naličju Isus sedi
2.       Poludinar Vladislava II sa gologlavim vladarom koji sedi i drži skiptar. Natpis skraćen na slovo V – X. Na naličju Isus sedi
3.       Dinar Kralja Milutina sa vladarom koji ima ravnu kosu, sedi na prestolu, drži skiptar i kuglu sa prostim krstom. Natpis MONETA REGIS UROSI. Na naličju Isus sedi. Na bokovima prestola nema ukrasnih simbola
4.       Mali novac despota Stefana Lazarevića sa velikim slovom D. Na naličju ravnokraki krst sa četiri polumeseca u poljima
5.       Mali novac nepoznatog feudalca sa šlemom koji ima na vrhu trouglast ukras. Na naličju Isus sedi

No comments:

Post a Comment