Thursday, January 3, 2013

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava V (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca IV, Starinar XIX, 1969, 203-223)
1.       Bakarni čankasti novac kralja Stefana Radoslava sa predstavom Bogorodice koja blagosilja kralja. Na naličju poprsje Isusa
2.       Dinar cara Dušana sa slovnim oznakama na šlemu i natpisom STEFANVS INPERATOR. Na naličju Isus sedi
3.       Dinar cara Dušana sa carskim monogramom i predstavom cara i carice koji drže ruku na grudima. Na naličju Isus sedi na prestolu bez naslona
4.       Dinar cara Dušana sa predstavom cara i carice a bez carskog monograma, na naličju Isus na prestolu sa visokim naslonom
5.       Trećak iz vremena carstva sa krunisanom glavom na licu i duplim krstom i oznakom R – V na naličju
6.       Novac kralja Uroša sina Dušanova sa vladarem na konju okrenutom desno. Na naličju poprsje Isusa
7.       Novac cara Uroša sa vladarem na konju okrenutom desno. Na naličju poprsje Isusa
8.       Dinar cara Uroša sa šlemom. Na naličju Isus u mandorli
9.       Dinar cara Uroša sa vladarem koji sedi i drži mač na krilu. Na naličju Isus sedi
10.   Dinar Jovana (Uglješe?) sa predstavom vladara koji sedi. Na naličju poprsje Isusa
11.   Mali novac Dragosava sa njegovim imenom u trodelnom natpisu na licu. Na naličju Isus stoji
12.   Mali novac gospodina Stefana Lazarevića sa rogatim šlemom. Na naličju Sv. Stefan koji drži kadionicu

No comments:

Post a Comment