Monday, January 14, 2013

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava X (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca IX, Starinar XXIV - XXV, 1973 - 19742, 67 - 77)
1.       Krstati dinar kralja Stefana (Dušana) sa krunisanim kraljem koji prima visoki dupli krst od Sv. Stefana. U latiničnom natpisu kraljevo ime je obratno napisano, a zvanje REX otsustvuje. Na naličju Isus sedi
2.       Dinar kralja Stefana (Dušana) sa šlemom i obratnim natpisom MONITA REX STEFA. Na naličju Isus sedi
3.       Dinar cara Stefana (Dušana) sa carem i caricom koji drže visoki dvostruki krst. Natpis ST / P / KS IMPERATO. Na naličju Isus u mandorli
4.       Dinar cara Stefana (Dušana) sa dve krunisane bradate figure koji drže visoki dvostruki krst. Na bokovima skraćenice ćiriličkog natpisa Stefan car. Na naličju Isus sedi
5.       Dinar cara Stefana (Dušana) sa vladarem na konju. Skraćeni ćirilički natpis SF – ZR. Na naličju poprsje Isusa koji drži jevanđelje
6.       Dinar kralja Vukašina sa višerednim obrnutim ćiriličkim natpisom. Na naličju Isus sedi
7.       Dinar kraljice, žene kralja Vukašina, ili dinar bezimenog kralja sa višerednim ćiriličkim nepodvučenim natpisom. Na naličju Isus stoji okružen neprotumačenim natpisom
8.       Novac neodređenog vladara ili feudalca na čijoj se jednoj strani pojavljuje figura koja stoji i drži skiptar. Nepročitani kružni latinički natpis počinje sa CONTE... Na drugoj strani novca Isus stoji. Nepročitani kružni latinički natpis koji počinje sa COTORA
9.       Polufolar (?) sa svecem koji stoji, na naličju Isus sedi

No comments:

Post a Comment