Wednesday, January 9, 2013

Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca

Sergija Dimitrijevića u izdanju Srpskog numizmatičkog društva 2005
Srpsko numizmatičko društvo je objavilo delo "Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca" Sergija Dimitrijevića 2005. godine, sakupivši na jedno mesto sve radove na ovu temu koju je Sergije objavljivao u časopisu "Starinar".
U produžetku ovog teksta su podnaslovi iz ove knjige, kako bi svi oni koji se bave numizmatikom lakše pronašli literaturu koja im je potrebna.

Glava VIII (Nova serija novih vrsta srpskog srednjovekovnog novca VII, Starinar XXII, 1971, 93-109)
1.       Dinar kralja ili cara Stefan (Dušana) sa vladarom i vladarkom koji drže trostruki krst i natpisom SF – EL. Na naličju Isus sedi ( i dopuna ostave srpskih i bosanskih kontramarkiranih dinara nađenih u selu Ruždavici u Ćustendilskom kraju)
2.       Dinar cara Stefana (Dušana) sa šlemom i čelenkom. Na naličju Isus sedi
3.       Dinar cara Stefana (Dušana) sa carem i caricom koji stoje sa obe strane jednostrukog krsta. Drže ruke na grudima i skiptre u njima. Natpis SF – R. Na naličju Isus sedi
4.       Dinar iz vremena maloletstva cara Uroša sa dve figure koje stoje bez skiptra. Drže jednom rukom monumentalni dupli krst a drugu su stavili na grudi, natpis Z-? Na naličju Isus sedi
5.       Dinar despota Jovana Olivera na kome se pojavljuje šlem sa ženskim poprsjem. Na naličju vladar i natpis SFR – EN
6.       Dinar despota Jovana Olivera na kome se pojavljuje šlem sa ženskim poprsjem. Na naličju vladar i natpis SFI – DR
7.       Dinar Đurđa I Balšića sa višerednim horizontalnim natpisom. Na naličju novi tip šlema sa vučjom glavom
8.       Bakarni novac despota Stefana Lazarevića sa beskonačnom trakom savijenom u obliku slova D. Na naličju tri zvezde
9.       Novac Uroša, sina cara Stefana (Dušana) sa šlemom i nejasnim natpisom okolo. Na naličju Isus stoji. Natpis ide okolo

No comments:

Post a Comment